עמותה

הצטרפות, הארכת חברות בעמותת הפועל אוסישקין ותרומה לעמותה