הדרבי הביתי ייערך ב-2.4

מנהלת הליגה הודיעה, כי הדרבי במסגרת המחזור ה-22 באולמנו הביתי, יתקיים ביום שני 2.4 בשעה 21:05. מכירת הכרטיסים לדרבי תחל ביום שני, 26.3. הודעה מפורטת תפורסם בימים הקרובים.

בנוסף, פורסם לוח משחקי הסיבוב השלישי. הלוח מבוסס על פי מיקום הקבוצות בתום המחזור ה-22.

לוח משחקי הסיבוב השלישי

מחזור 23 – 7-9/4

מקום 1 – מקום 7

מקום 2 – מקום 11

מקום 3 – מקום 10

מקום 4 – מקום 9

מקום 5 – מקום 8

מקום 6 – מקום 12

מחזור 24 – 12/13/4

מקום 7 – מקום 12

מקום 8 – מקום 6

מקום 9 – מקום 5

מקום 10 – מקום 4

מקום 11 – מקום 3

מקום 1 – מקום 2

מקום 25 – 14-16/4

מקום 2 – מקום 7

מקום 3 – מקום 1

מקום 4 – מקום 11

מקום 5 – מקום 10

מקום 6 – מקוןם 9

מקום 12 – מקום 8

מחזור 26 – 21-23/4

מקום 7 – מקום 8

מקום 9 – מקום 12

מקום 10 – מקום 6

מקום 11 – מקום 5

מקום 1 – מקום 4

מקום 2 – מקום 3

מחזור 27 – 28-30/4

מקום 3 – מקום 7

מקום 4 – מקום 2

מקום 5 – מקום 1

מקום 6 – מקום 11

מקום 12 – מקום 10

מקום 8 – מקום 9

מחזור 28 – 2-3/5

מקום 7 – מקום 9

מקום 10 – מקום 8

מקום 11 – מקום 12

מקום 1 – מקום 6

מקום 2 – מקום 5

מקום 3 – מקום 4

מחזור 29 – 5-7/5

מקום 4 – מקום 7

מקום 5 – מקום 3

מקום 6 – מקום 2

מקום 12 – מקום 1

מקום 8 – מקום 11

מקום 9 – מקום 10

מחזור 30 – 9-10/5

מקום 7 – מקום 10

מקום 11 – מקום 9

מקום 1 – מקום 8

מקום 2 – מקום 12

מקום 3 – מקום 6

מקום 4 – מקום 5

מחזור 31 – 12-14/5

מקום 5 – מקום 7

מקום 6 – מקום 4

מקום 12 – מקום 3

מקום 8 – מקום 2

מקום 9 – מקום 1

מקום 10- מקום 11

מחזור 32 – 16-17/5

מקום 7 – מקום 11

מקום 1 – מקום 10

מקום 2 – מקום 9

מקום 3 – מקום 8

מקום 4 – מקום 12

מקום 5 – מקום 6

מחזור 33 – 20/5

מקום 6 – מקום 7

מקום 12 – מקום 5

מקום 8 – מקום 4

מקום 9 – מקום 3

מקום 10 – מקום 2

מקום 11 – מקום 1