תוצאות מלאות בבחירות להנהלה ולוועדת הביקורת

בתום ארבעה ימי הצבעה, במהלכם ניצלו 742 חברות וחברים את זכותם להצביע ולהשפיע על הרכב הוועד המנהל וועדת הביקורת של עמותת הפועל אוסישקין – נקבעו התוצאות הבאות:

חמשת חברי הוועד המנהל הם: רמי כהן, אריה מנדל, אביעד צוק, חיים יצחקי וגדי פרנקל

שלושת חברי ועדת הביקורת הם: תמר נחמן, איל חלד ודני בילקר.

התוצאות המלאות בבחירות לוועד המנהל

 1. רמי כהן 705 (95%)
 2. אריה מנדל 559 (75.3%)
 3. אביעד צוק 481 (64.8%)
 4. חיים יצחקי 466 (62.8%)
 5. גדי פרנקל 424 (57.1%)
 6. אסי הראל 369 (49.7%)
 7. דב כהן 121 (16.3%)
 8. רוני אנצל 119 (16%)
 9. אילן קמיל 90 (12.1%)

התוצאות המלאות בבחירות לוועדת הביקורת

 1. תמר נחמן 551 (77.9%)
 2. איל חלד 508 (71.8%)
 3. דני בילקר 392 (55.4%)
 4. אילן קמיל 182 (25.7%)
 5. חן שקד 131 (18.5%)
 6. אורי יהלום 114 (16.1%)

בשם ועדת הבחירות, חברי וחברות העמותה, נאחל בהצלחה לחברים ולחברות שנבחרו לכהן במוסדות העמותה, ונודה ליתר החברים על הגשת מועמדותם.