תגובת המועדון בנוגע לפרסומים על ריצ'רד האוול

במהלך השבועיים האחרונים החלו גישושים הדדיים בעניין אפשרות העברתו של ריצ׳ארד האוול מהפועל תל אביב להפועל ירושלים.

במהלך המגעים בין הצדדים גובשה רשימת הסכמות ותנאים כטיוטה לעסקת העברה פוטנציאלית. משלא בשלו במועדם התנאים אשר סוכמו, הודיעה הפועל תל אביב להפועל ירושלים בכתב כי "אין עסקה", ובכך הושם קץ למגעים.

חשוב לציין, כי אין בטיוטה סעיף אשר מתנה את העברת השחקן להפועל ירושלים כנגד קבלת אזרחות, ולמעשה הטיוטה כלל אינה עוסקת בסוגיית התאזרחותו. ביממה האחרונה מנסה הפועל ירושלים להחזיר את הגלגל לאחור, ולהחיות מסמך חסר תוקף – הן מן הבחינה המשפטית והן מן הבחינה המעשית.

ריצ׳ארד האוול היה ועודנו שחקן הפועל תל אביב, ויעזור לקבוצה לממש את היעדים אליהם היא שואפת.

עדכון בעקבות פרסומים נוספים: כפי שהובהר, הפועל ירושלים מנסה להחיות מסמך משפטי חסר תוקף. כחלק מניסיונה זה, הוחתם האוול על המסמך לאחר ביטול ההסכם, תוך שהוסתר ממנו כי קודם לחתימה שחולצה ממנו הפועל תל אביב הודיעה להפועל ירושלים בכתב על ביטול העסקה – ותוך שהוטעה לחשוב כי ההסכם בתוקף.

זאת בנוסף לכך, שהחתימה נעשתה מאחורי גבנו, ללא שעודכנו כלל כי חתימה כזאת עומדת להתרחש ולאחר שמספר נקודות בהסכם שבכלל בוטל, לא קוימו זאת לאחר שירושלים אף ניסו לשנות את תנאי ההסכם קודם לכן – מה שהיווה חלק מהסיבות לביטול ההסכם.

אנו בהפועל תל אביב מצרים על המהלך אותו ביצעה ירושלים בחוסר תום לב. חתימה מאחורי גבנו על הסכם שבוטל ביודעין ללא ספק אינה מקובלת. ריצ'ארד האוול היה, עודנו וימשיך להיות שחקן הפועל תל אביב.