פורסמה רשימת המתמודדים לבחירות 2018

בתום התקופה שהקציבה ועדת הבחירות להגשת התנגדויות למועמדות מי מהמתמודדים למוסדות העמותה, אנו שמחים לפרסם את מצעי המועמדים. לחיצה על שם המתמודד/ת תעביר לדף ובו מפורט המצע. הבחירות ייערכו בין 30.4-2.5, ואנו מאחלים הצלחה לכל המועמדים. בנוסף, ועדת הבחירות קוראת לחברי וחברות העמותה לקרוא את המצעים, להכריע, להצביע ולהשפיע!
ועד מנהל (ע"פ סדר הא'-ב')