ממשיכים ומתחדשים – למה חשוב להצביע בבחירות

הכותב הוא יונתן לרנר, ממייסדי עמותת הפועל אוסישקין וחבר הנהלה לשעבר

ושוב בחירות, זו הפעם החמישית מאז הקמת העמותה בשנת 2007.

העמותה נכנסת לשנה העשירית לפעילותה כשהיא מתייצבת, כמעשה שיגרה, בפני המהלך המסמל יותר מכל, כי זו ״הקבוצה שלנו״. מבלי משים אנחנו ממחישים, באופן שוטף, שהסלוגן הזה איננו רק מהשפה ולחוץ. הוא מתבסס על חידוש החברות בעמותה מדי שנה, על אספות החברים, על הקשר הפתוח בין החברים להנהלה, על המתנדבים הרבים המסייעים כמעשה יום ביומו, ומעל לכל על הבחירות. כך אנחנו נותנים תוקף למודל הבעלות המיוחד שלנו. כך גם אנחנו מביאים לכך, שגם אם נעשות טעויות, אנחנו מתמודדים עם משברים באופן שקול ואחראי יותר. כי ההנהלה היא בשר מבשרנו. אנחנו הם אלו שבחרו בה, וביחד אנחנו נושאים באחריות.

כל מערכת בחירות חשובה ומשמעותית להמשך הדרך הזו. הבחירות ממחישות את החיוניות והתקפות של החלטתנו לנהל את הקבוצה במסגרת קהילת האוהדים. הן מעידות על המשכיות. העובדה שמדי שנתיים ישנם חברים נוספים מן השורה, שמציעים את מועמדותם לתפקיד הקשה והאחראי של חבר הנהלה, יוצרת עוד מקום לגאווה.

אבל לא פחות מההמשכיות, לכל מערכת בחירות ישנן משמעויות ייחודיות משלה. תמיד יש נושאים מאתגרים על סדר היום של העמותה, וחשוב לבחור באנשים המתאימים יותר להתמודדות איתם.

קונקרטית, בבחירות הנוכחיות, אנחנו ניצבים שוב בפני מצב שבו שלושה חברי הנהלה לא הגישו את מועמדותם. הדבר מחייב את חברי העמותה לבצע הכרות עם המועמדים החדשים, שלא היו חשופים ציבורית עד כה. בנוסף למצע שפירסם כל אחד מהם, הפעם גם ניתן לשמוע אותם עונים לשאלות המנחים בפודקאסט של אוהדי הפועל ״חי בבאסה״ 

השנתיים האחרונות הבהירו לנו היטב כי ההנהלה חייבת להיות בעלת יכולות להתמודד גם עם משברים. בנוסף אני מרשה לעצמי להעריך שבתקופת הכהונה של ההנהלה הבאה יעלו על הפרק גם סוגיות מהותיות הכרוכות במבנה הבעלות של העמותה.

למען ההמשכיות, ולמען בחירת האנשים הטובים ביותר להתמודדות עם אתגרי הניהול השוטפים והחדשים, חובה על כולנו לממש את הזכות הגדולה שניתנה לנו ולהצביע.

כי זו המשמעות של ״הקבוצה שלנו״.