חן שקד

 

תמונה - חן שקד

מצע לחבר ועדת הביקורת

 1. לבצע ביקורת על פי חוק העמותות ובכלל זה לבדוק –
 • בדיקת התנהלות העמותה בהתאם לחוק העמותות.
 • בדיקת התנהלות העמותה בהתאם למטרותיה ולתקנונה.
 • פניה לקבלת תלונות ובדיקת התלונות ונושאים שמועלים בהן.
 • בדיקת הדוחות כספיים ובחינת מידת החוסן הפיננסי של העמותה.
 • בדיקת תפקוד מוסדות העמותה.
 • בדיקת ניהול משק הכספים של העמותה ושימוש בכספי העמותה לצורך קידום מטרותיה.
 • בחינת הוצאות העמותה לרבות הוצאות הנהלה וכלליות ותשלומים לספקים ולנותני שירותים.
 • בחינת כוח אדם ושכר.
 • בדיקת ניגודי עניינים וחשש לחלוקת רווחים אסורה, וטובות הנאה.
 1. להגביר את השקיפות בפעילות העמותה.