בחירות לעמותה

תהליך הבחירות לוועד המנהל של עמותת הפועל אוסישקין תל אביב הוא שיאו של הייחוד הדמוקרטי בפעילות העמותה. כל חבר/ת עמותה יכול/ה להציג מועמדות לחברות בוועד המנהל ולהתמודד בבחירות הנערכות מדי שנתיים. חמשת המתמודדים בעלי מספר המצביעים הרב ביותר הם הנבחרים לניהול העמותה למשך קדנציה של שנתיים. חשיבות הבחירות בעמותה לעתיד המועדון היא גדולה וכל אדם היכול לתרום מכישרונו ומזמנו למען הצלחת הקבוצה מוזמן להגיש מועמדותו! הבחירות הבאת תערכנה ב-2016.

להלן תוצאות מערכות הבחירות במשך השנים :

בחירות 2014:

כהן רמי – 801 קולות

ארז זייצ'יק – 707 קולות

דור פורת – 668 קולות

אריה מנדל – 458 קולות

רועי חנין – 294 קולות

בחירות מיוחדות לועד המנהל 2013:

(בחירת חבר אחד בעקבות פרישתו של מאור הראל)

ארז זייצ'יק – 569 קולות

אדם אלי – 91 קולות

נמנעים – 37 קולות

בחירות 2012:

רמי כהן – 472 קולות

מאור הראל – 440 קולות

נמרוד בוכמן – 433 קולות

דור פורת – 376 קולות

עפר פרעם – 318 קולות

בחירות 2010:

מאור הראל – 397 קולות

נועה סקלי – 396 קולות

רמי כהן – 374 קולות

יונתן לרנר – 342 קולות

גלעד שמחוני – 340 קולות

בחירות 2008:

נועה סקלי – 232 קולות

מאור הראל – 229 קולות

יונתן לרנר – 227 קולות

אבי כץ – 216 קולות

רמי כהן – 213 קולות