אריה מנדל

תפקיד: מנכ"ל הקבוצה וחבר הוועד המנהל
אריה מנדל מכהן כחבר הועד המנהל של העמותה החל ממארס 2014. אריה, מבקר ראשי בתחום האיכות בתעופה בתעשייה האווירית בגמלאות מכהן מאז שנת 2012 כמנכ"ל הקבוצה ואחראי על הניהול השוטף הכולל של הקבוצה.
תפקידיו של אריה בעמותה:
קשר עם ספקים ונותני שירות לקבוצה.
קשר עם להקת המעודדות של הקבוצה.
קשר עם משטרת ישראל וחברות האבטחה.